Betaverze nových profilů fotoaparátů pro Lightroom 2.0 a Camera RAW 4.5

Velmi často narážím na diskuze na webu,kde si lidé stěžují na to, že specializovaný software od výrobce fotoaparátu převádí nativní RAW formát fotoaparátu lépe než Photoshop Lightroom nebo Adobe CameraRAW. Typickým příkladem může být Capture NX od Nikonu. Adobe na to nyní reagovala a vytvořila profily do svých aplikací, které interpretují RAW data z jdnotlivých fotoaparátů přesně stejně a umožňují stejná nastavení jako příslušné nativní aplikace.

Nejprve mi ovšem dovolte krátkou odbočku. RAW data jsou ve svém principu syrová neinterpretovaná fyzická data tak, jak je přijal světlocitlivý čip fotoaparátu. Jsou závislé na optice fotoaparátu, zvolené cloně, nastaveném ISO a délce expozice. To jsou jediné parametry, které výsledná data ovlivňují. Pokud je fotografie ve formátu RAW zobrazena na displeji fotoaparátu, dochází uvnitř přístroje k její interpretaci na základě speciálních profilů, které tato syrová data přepočítají do berevného obrázku, který vidíte. Toto zobrazení bývá závislé na nastavených parametrech a každý výrobce fotoaparátů optimalizuje tyto přepočítací profily tak, aby výsledek vypadal co nejlépe (což nemusí znamenat jenom matematickou věrnost). Podobné, ale díky většímu výpočetnímu výkonu, o něco dokonalejší algoritmy a přepočítávací profily, jsou používány i v softwarech, které s RAW soubory pracují na počítači. Výrobci vytvářejí pro své softwary speciální profily, které vychází z konkrétních vlastností daného fotoaparátu a použité optiky, ale často také zvýrazňují někeré barevné aspekty.

Co z toho vyplývá. Neexistuje jediná správná věrná interpetace RAW dat. Tato data typicky slouží pouze jako zdrojový materiál pro jejich další zpracování ve fotografickém softwaru. Pokud bychom je nechtěli dále upravovat, mohli bychom klidně fotit do formátu JPEG s malou kompresí. Interpretace, kterou nabízí výrobce fotoaparátu slouží pouze jako jakýsi vstup pro vaši vlastní tvorbu.

Nové profily v Lightroom 2.0Tolik teorie. V praxi ovšem často narážíme na to, co jsem zmínil v úvodu článku. Někteří fotografové preferují způsob interpretace RAW dat, jak je optimalizoval výrobce fotoaparátu. Adobe tedy přišlo s betaverzí profilů fotoaparátů, které věrně kopírují interpretaci jednotlivých výrobců. Dále také uvádí vlastní profil Adobe Standard optimalizovaný pro jednotlivé fotoaparáty, který podstatně vylepšuje zobrazování barev oproti starším profilům, zvláště v červených, žlutých a oranžových. Součástí je i DNG Profile Editor, který umožňuje jednotlivé profily dále editovat a přizpůsobit je konkrétnímu fotoaparátu.

Současně Adobe zveřejnilo novou verzi DNG formátu – 1.2, která právě zavádí koncept barevného profilu pro interpretaci RAW dat.

V současné době jsou vytvořeno 5 základních profilů pro fotoaparáty Canon, které se jmenují podle standardních stylů Canonu – Standard/Standardní, Portrait/Portrét, Landscape/Krajina, Neutral/Neutrální a Faithful/Věrný. Tyto profily odpovídají obrazovým stylům Canonu při nastavení jednotlivých posuvníků Canonu (Contrast, Color balance a Saturation) na hodnotu nula.

Stejně tak je k dispozici 8 profilů pro fotoaparáty Nikon, které jmenují podle jednotlivých obrazových nastavení Nikonu – Standard/Standardní, Neutral/Neutrální, Vivid/Živý, Landscape/Krajina, Portrait/Portrét, D2X Mode 1, D2X Mode 2, D2X Mode 3. Tyto profily odpovídají obrazovým stylům Nikonu při nastavení jednotlivých posuvníků (Saturation, Tone Compensation, atd.) na hodnotu 0.

Pozor: Tyto profily nemusí zcela přesně odpovídat JPEG náhledu fotoaparátu, zvláště pokud zvoíte ve fotoaparátu uživatelské nastavení.

Pokud vlastníte fotoaparát jiného výrobce než je Canon nebo Nikon, můžete si vytvořit vlastní profil sami pomocí DNG Profile editoru.

Všechny tyto novinky jsou k dispozici ke stažení v betaverzi z webu Adobe Labs. Přestože se jedná o betaverze, nemusíte mít obavy, jedná se o velice stabilní produkty. Spíše jde o to, že před finálním uvedením může ještě dojít k nejakým drobným úpravám profilů.

Profily jsou kompatibilní s Adobe Photoshop Lightroom 2.0, případně Adobe Camera RAW 4.5.

Recenze na Lightroom 2.0 na Digiarena.cz

Photoshop Lightroom 2.0 box

Dnes vyšla na webu Digiarena.cz recenze Petra Vozáka na nový Lightroom 2.0. V souvislosti s článkem se zoběhla poměrě rozsáhlá diskuze, která se zabývala mimo jiné kvalitou zpracování proprietárního NEF formátu fotoaparátů Nikon.

V rámci diskuze jsem se pokusil reagovat a stručně shrnout, jak já vidím pozici Lightroom a kam se pozicuje vůči dalším softwarům na trhu. Částečně upravený text najdete zde:

Cílem autorů Adobe Photoshop Lightroom je vytvořit program, který je primárně určený pro fotografy a který si neklade za cíl obsahovat milion a jednu funkci pro každou možnou manipulaci s bitmapovým obrazem (ano, na to máme Photoshop nebo ještě lépe Photoshop Extended), ale který umožní fotografům co nejlépe provádět typické činnosti, které s fotografováním souvisí v prostředí, které je zaměřené na maximální efektivitu práce.
Lightroom není úplný všestranný editor bitmapových souborů, ale v žádném případě to také není pouhý RAW konvertor.
Lightroom je efektivní správce fotografií, který je schopen pracovat s desetitisíce obrazových souborů, provádět na nich korekce a dále je prezentovat (tiskem, webem, nebo na obrazvce). Také má pravděpodobně spolu s Photoshopem nejširší podporu RAW formátů, která je několikrát do roka aktualizována (v závislosti na uvádění nových fotoaparátů).

Klíčovou vlastností Photoshop Lightroom je ale to, že veškeré úpravy, které s fotografií provádíte, jsou nedestruktivní – původní data fotografie zůstávají neporušena a pouze se provádí sekvence příkazů a úkonů na fotografií.

V nové verzi je řada velkých vylepšení – program byl optimalizován a je podstatně rychlejší při správě velkého množství fotografií, má nové možnosti lokálních úprav, podporu daleko větších souborů (to je významné při práci s HDR daty nebo velkými panoramatickými fotografiemi), kompletní 64 bitovou podporu na obou platformách a mnoho dalšího. Program také hodně využívá multiprocessing (procesy jako je import, export, tisk, tvorba webových prezentací, přesuny dat, to vše probíhá v pozadí).

Pro mě jsou ale v každodenní práci ještě podstatnější některé drobnější funkce a vylepšení a také přeorganizované uživatelské rozhraní, které mi umožňuje provádět rutinní činnosti jeětě rychleji než dříve.  Vícemonitorová podpora je také velmi příjemná.

Srovnávání s programy jako je Zoner PhotoStudio nebo Corel Photopaint váděné v článku podle mně není příliš reálné. Vždyť například Zoner řeší podporu RAW bundlováním bezplatného DNG konvertoru od Adobe. Těmto programům svým zaměřením  funkčním rozsahem konkuruje spíše Photoshop Elements.

Konkurenty, se kterými má smysl Lightroom srovnávat jsou spíše Aperture od Apple na Macu, Photoshop + Bridge + Camera RAW na obou platformách nebo Nikon Capture NX. U něj si ovšem vybíráte uzavřené řešení jednoho výrobce pro jednu konkrétní značku fotoaparátu proti otevřenému rozšiřitelnému programu.

Co se týče podpory NEF, respektive RAW souborů obecně – RAW jou surová obrazová data ze snímacího prvku fotoaparátu, která jsou následně s pomocí doplňkových informací (white balance, informace o expozici, použitém objektivu, a mnoha dalších různorodých parametrů) interpretována softwarem. Fotografie jako taková je umělecké dílo a je vysoce subjektivní. Podstatné je, že program dává plnou možnost s pomocí softwarových prostředků využít maximum informací obsažených v surových datech a zpracovat je do kvalitního výsledku, který bude odpovídat uměleckému záměru autora.

Samozřejmě by pro větší otevření trhu a pro efektivnější a rychlejší vývoj programů pro práci s fotografiemi bylo ideální, kdyby jednotliví výrobci přistoupili k sjednocení standardu. Proto také Adobe dává svůj DNG formát k certifikaci jako ISO stadard. Někteří výrobci fotoaparátů DNG již přímo podporují, ale u některých velkých hráčů (zvláště těch, kteří se snaží pojmout proprietární formát jako konkurenční výhodu) to bude zřejmě trvat trochu déle.
Ještě poznámka k českému prostředí. V rámci diskuze pada otázka, proč je Lightroom lokalizován pouze neoficiálně. Lokalizace softwaru v pojetí Adobe je velice rozsáhlý a nákladný proces, který v sobě zahrnuje stovky hodin testování, jeho součástí je plný překlad dokumentace, krabic a doplňkových materiálů. Bohužel na Lightroom se v rámci češtiny zatím nedostalo (v současné době se lokalizuje pouze do francouzštiny, němčiny a japonštiny).

Tolik tedy mé připomínky k Lightroomu 2.0. Stále se připravuji k napsání rozsáhlejšího článku s mými zkušenostmi z užívání, ale zatím jsem se k tomu ještě nedostal.