Photoshop Lightroom 2.1 RC na Adobe Labs

Photoshop Lightroom 2.0 box

Ve čtvrtek jsem zmiňoval, že si uživatelé mohou stáhnout z Adobe Labs release kandidát nové verze Camera RAW 4.6 a dá se očekávat, že aktualizace Lightroom na sebe nedá příliš dlouho čekat.

Rychlost Lightroom týmu mi ovšem přece jen trochu vyrazila dech a v pátek se na Labs objevil release kandidát Lightroom 2.1 pro Mac in Windows. Vzhledem k tomu, že se jedná o release kandidát, můžete stále posílat připomínky do uživatelského fóra Adobe Lightroom, ale nemusíte mít obavy a můžete ji klidně začít produkčně používat. Zde jsou novinky této verze:

Lightroom 2.1 odstraňuje některé chyby, které se objevily ve verzi 2.0 a současně přináší podporu fotoaparátů aktualizovanou o některé nové modely, které se objevily po uvedení LR 2.0. Konkrétně jsou odstraněné následující chyby:

Odstraněná nestabilita a vysoce kritické chyby

 • Lightroom občas padal při přepínání do nebo z webového modulu na platformě Windows Vista 64.
 • Volba uživatelského profilu nebo automatického vyrovnání bílé někdy způsobila točící se kurzor a zamrznutí programu.
 • Pokud předvolby odkazovaly na katalog, který již nebyl k dispozici, nebylo možné postoupit přes dialog registrace programu.
 • Při vytváření virtuální kopie na počítači s procesorem bez podpory SSE2 docházelo k chybám. (Jedná se o procesory starší než Pentium 4. Většina moderních strojů by touto chybou neměla být zasažena.)
 • Dialogová okna vyžadující odezvu se někdy vykreslila na druhém monitoru (i když nebyl k dispozici) a program vypadal, že přestal reagovat.
 • Pokud jste zvolili export DNG souborů do TIFFu a jejich současné vložení zpět do katalogu, mohlo dojít k situaci, že oba soubory se zaznamenaly jako spojené/svázané a při smazání jednoho z nich se automaticky smazal i ten druhý.

Odstraněné výkonnostní nedostatky

 • Snaha o import velkého množství fotografií, které již byly obsaženy v katalogu Lightroom mohla trvat neúměrě dlouho.
 • Informace o počtu fotografií ve složce zobrazené u každé složky se někdy vykreslovaly velmi pomalu.
 • Při přepínání mezi kolekcemi procházel Lightroom neúměrně často adresář s kalibračními profily.
 • Indikátor „tři tečky“ se zobrazoval v mřížkovém zobrazení příliš dlouho.
 • 64 bitová verze pro Mac nebyla optimalizována pro instrukční soubor SSE2, takže nedosahovala maximálního možného výkonu.
 • Vkládání klíčových slov pomocí přednastavení nebo při importu výrazně snižovaly rychlost importu.
 • Synchronizace složek za některých okolností výrazně zpomalovala celkový výkon.

Opravené chyby související s klíčovými slovy a metadaty

 • Klíčová slova z Lightroom 1.4 se standardně neexportovala. Pokud přejdete z katalogu Lightroom 1.4 přímo na Lightroom 2.1, tak se vás tato chyba nebude týkat, ale pokud jste nejprve aktualizovali na 2.0, musíte použít skript, která najdete na technické podpoře Adobe (http://www.adobe.com/go/kb405074)
 • Lightroom nedokončil vytváření náhledů u souborů, u kterých došlo k změně metadat pomocí jiného programu.
 • Volba Libovolné prohledávané pole / Any searchable field neprohledávala pole popisek.

Opravená spolupráce s Photoshopem

 • Funkce Upravit ve Photoshopu neracovala korektně v některých konfiguracích (zítra budeme zkoušet, jestli se podařilo pravit chybu související s lokalizovaným PS CS3 10.0.1)
 • Pole Copyright status a URL info se nepředávaly při otevření souboru z Lightroom ve Photoshopu.
 • XMP metadata vytvořená aplikací IDimager se nepředávala při použití funkce Upravit ve Photoshopu.
 • Soubory obsahující v názvu apostrof se po editaci ve Photoshopu nepřevedly zpět do Lightroom.
 • Vyvolání funkce Upravit ve Photoshopu ze složky, která má v názvu apostrof, způsobovalo neprovedení operace.
 • Některé soubory NEF se při otevření ve Photoshopu z Lightroom nesprávně otočily.

Další odstraněné nedostatky

 • Při reimportu chybějících fotografií z exportovaného katalogu bylo ignorováno nastavení „Zachovat staré nastavení jako virtuální kopii“.
 • Odvolání změny nastavení pomocí posuvníku někdy způsobovalo v Lightroomu pro Windows odvolání dvou operací místo jedné. Docházelo k tomu v případě, že posuvník byl při odvolání dosud aktivní.
 • Funkce Ztlumit světla způsobovala na Windows blikání, pokud byl v modulu Vyvolávání otevřen panel Detaily.
 • Poměr stran ořezu se vrátil k poslednímu nastavení při použití příkazu obnovit původní nastavení.
 • Nástroj Odstranění skvrn se při použití velikosti štětce nad určitou velikost nepřepínal mezi režimy klonování a opravy.
 • Některé ORF soubory nebylo možné v Lightroom přečíst.
 • Během importu a konverze do DNG se použilo systémové datum místo data z EXIF informací.
 • Panoramatické fotografie vytištěné s natavením strany na výšku a s využitím automatického otočení se vytiskly v nízkém rozlišení.

Neodstraněné závady:

 • Katalogy se stovkami složek na nejvyšší úrovni (ne podsložek) způsobují pomalé spuštění aplikace. Adobe připravuje opravu, ale zatm ještě nebyla dokončena. Dočasně lze tento problém vyřešit vytvořením nové nejvyšší složky, čímž se sníží celkový počet nejvyšších složek zobrazených v panelu Složky.
 • Adobe pracuje na zvýšení výkonu při použití lokálních korekcí.

Podpora nových fotoaparátů:

Adobe podporuje nově tyto fotoaparáty:

 • Fuji Finepix IS Pro
 • Nikon D700
 • Nikon D90
 • Nikon Coolpix P6000

Zítra budu provádět další testy týkající se specifických problémů Lightroom souvisejících s českým prostředím, klávesnicemi, lokalizovanými aplikacemi a českými znaky.

Camera RAW 4.6 a nový DNG konvertor na Adobe Labs

Takzvaný „release kandidát“ nového Camera RAW 4.6 a souvisejícího DNG konvertoru je k dispozici ke stažení z webu Adobe Labs. Obě aplikace prošly interním testováním Adobe a nyní jsou k dispozici pro zájemce pro další testy a kontrolu případých nedostatků dříve než budou oficiálně veřejně distribuovány v rámci automatických updatů.

Tyto verze můžete začít bez problémů používat v normální produkci. Případné nedostatky nebo připomínky můžete hlásit v rámci uživatelského fóra Camera Raw User to User forum.

Camera RAW 4.6 rozšiřuje podporu o následující fotoaparáty:

 • Fuji Finepix IS Pro
 • Nikon D700
 • Nikon D90
 • Nikon Coolpix P6000

Kromě oficiální podpory dáváme k dispozici předběžné profily pro následující fotoaparáty:

 • Canon EOS 1000D (americké označení Rebel XS)
 • Canon 50D
 • Olympus SP-565 UZ
 • Sony A900
 • Sigma DP1  (podpora Sigma DP1 má zatím určité nedostatky při vyvážení bílé a bude ještě modifikována)

Dá se předpokládat, že v zápětí po oficiálním uvolnění Camera RAW 4.6 bude k dispozici i odpovídající update Lightroom 2 přinášející podporu těchto nových fotoaparátů.

Betaverze nových profilů fotoaparátů pro Lightroom 2.0 a Camera RAW 4.5

Velmi často narážím na diskuze na webu,kde si lidé stěžují na to, že specializovaný software od výrobce fotoaparátu převádí nativní RAW formát fotoaparátu lépe než Photoshop Lightroom nebo Adobe CameraRAW. Typickým příkladem může být Capture NX od Nikonu. Adobe na to nyní reagovala a vytvořila profily do svých aplikací, které interpretují RAW data z jdnotlivých fotoaparátů přesně stejně a umožňují stejná nastavení jako příslušné nativní aplikace.

Nejprve mi ovšem dovolte krátkou odbočku. RAW data jsou ve svém principu syrová neinterpretovaná fyzická data tak, jak je přijal světlocitlivý čip fotoaparátu. Jsou závislé na optice fotoaparátu, zvolené cloně, nastaveném ISO a délce expozice. To jsou jediné parametry, které výsledná data ovlivňují. Pokud je fotografie ve formátu RAW zobrazena na displeji fotoaparátu, dochází uvnitř přístroje k její interpretaci na základě speciálních profilů, které tato syrová data přepočítají do berevného obrázku, který vidíte. Toto zobrazení bývá závislé na nastavených parametrech a každý výrobce fotoaparátů optimalizuje tyto přepočítací profily tak, aby výsledek vypadal co nejlépe (což nemusí znamenat jenom matematickou věrnost). Podobné, ale díky většímu výpočetnímu výkonu, o něco dokonalejší algoritmy a přepočítávací profily, jsou používány i v softwarech, které s RAW soubory pracují na počítači. Výrobci vytvářejí pro své softwary speciální profily, které vychází z konkrétních vlastností daného fotoaparátu a použité optiky, ale často také zvýrazňují někeré barevné aspekty.

Co z toho vyplývá. Neexistuje jediná správná věrná interpetace RAW dat. Tato data typicky slouží pouze jako zdrojový materiál pro jejich další zpracování ve fotografickém softwaru. Pokud bychom je nechtěli dále upravovat, mohli bychom klidně fotit do formátu JPEG s malou kompresí. Interpretace, kterou nabízí výrobce fotoaparátu slouží pouze jako jakýsi vstup pro vaši vlastní tvorbu.

Nové profily v Lightroom 2.0Tolik teorie. V praxi ovšem často narážíme na to, co jsem zmínil v úvodu článku. Někteří fotografové preferují způsob interpretace RAW dat, jak je optimalizoval výrobce fotoaparátu. Adobe tedy přišlo s betaverzí profilů fotoaparátů, které věrně kopírují interpretaci jednotlivých výrobců. Dále také uvádí vlastní profil Adobe Standard optimalizovaný pro jednotlivé fotoaparáty, který podstatně vylepšuje zobrazování barev oproti starším profilům, zvláště v červených, žlutých a oranžových. Součástí je i DNG Profile Editor, který umožňuje jednotlivé profily dále editovat a přizpůsobit je konkrétnímu fotoaparátu.

Současně Adobe zveřejnilo novou verzi DNG formátu – 1.2, která právě zavádí koncept barevného profilu pro interpretaci RAW dat.

V současné době jsou vytvořeno 5 základních profilů pro fotoaparáty Canon, které se jmenují podle standardních stylů Canonu – Standard/Standardní, Portrait/Portrét, Landscape/Krajina, Neutral/Neutrální a Faithful/Věrný. Tyto profily odpovídají obrazovým stylům Canonu při nastavení jednotlivých posuvníků Canonu (Contrast, Color balance a Saturation) na hodnotu nula.

Stejně tak je k dispozici 8 profilů pro fotoaparáty Nikon, které jmenují podle jednotlivých obrazových nastavení Nikonu – Standard/Standardní, Neutral/Neutrální, Vivid/Živý, Landscape/Krajina, Portrait/Portrét, D2X Mode 1, D2X Mode 2, D2X Mode 3. Tyto profily odpovídají obrazovým stylům Nikonu při nastavení jednotlivých posuvníků (Saturation, Tone Compensation, atd.) na hodnotu 0.

Pozor: Tyto profily nemusí zcela přesně odpovídat JPEG náhledu fotoaparátu, zvláště pokud zvoíte ve fotoaparátu uživatelské nastavení.

Pokud vlastníte fotoaparát jiného výrobce než je Canon nebo Nikon, můžete si vytvořit vlastní profil sami pomocí DNG Profile editoru.

Všechny tyto novinky jsou k dispozici ke stažení v betaverzi z webu Adobe Labs. Přestože se jedná o betaverze, nemusíte mít obavy, jedná se o velice stabilní produkty. Spíše jde o to, že před finálním uvedením může ještě dojít k nejakým drobným úpravám profilů.

Profily jsou kompatibilní s Adobe Photoshop Lightroom 2.0, případně Adobe Camera RAW 4.5.